Особености при депозитите с нарастващ лихвен процент

През последните няколко години конкуренцията между банковите институции се засили, а с нея и агресивността на промоциите и рекламните им послания. За съжаление обаче, много от тези промоции съдържат неправилни съобщения, които вместо да улеснят потребителя, го заблуждават.
Типичен пример са т.нар. депозити с прогресивно нарастваща лихва (лихва, която се променя според престоя на парите в дадената банка, като лихвата е различна за всеки период). В тези случаи банките открито афишират най-високата лихва за последния месец или период, а реалното увеличение на техния депозит за целия период остава скрито.

Някои банки, например, напоследък рекламират 1-годишни депозити с впечатляващ лихвен процент от 7%. Според тази оферта, потребителят би си помислил че ако вложи 10 000 лева, след 12 месеца ще има на разположение 10 700 лв., или печалба от 700 лв. Но тъй като лихвата всъщност е прогресивно нарастваща - и в началото е много по-ниска от 7% - истинската ви печалба след 12 месеца ще е само 504.59 лева.

В страните от Западна Европа и Северна Америка при рекламирането на подобни депозити се ползва показателят Ефективна Годишна Лихва (на английски AER - Аnnual Equivalent Rate). За да е коректно изчислението по този показател, трябва да се приеме, че лихвите не се теглят, а се капитализират за целия период на депозита - ако условията на конкретния продукт го позволяват.

Както е видно от двата примера (в таблицата по-долу), реалното процентно увеличение на сумата по депозитите е значително по-различно от процента, упоменат за последния месец или период. Показателят Ефективна Годишна Лихва позволява на потребителите да имат не само възможността да сметнат своята реална лихва при депозити с прогресивно нарастваща лихва, но и да ги съпоставят със стандартните срочни депозити.