Депозит в лева или равностойността им във валута - какво да избера?

Ако разполагате със свободни пари, пред вас стои въпроса къде да ги вложите. Засега най-популярната възможност остава банковия депозит. Често хората правят своя депозит в паричната единица, в която се намират техните пари (левове, евро, долари или друга). Но това не винаги е добро решение, защото вида на избраната валута влияе пряко върху сумата, която ще получите в края на срока на депозита. 

Нека вземем един прост пример: Депозирате еквивалента на определена сума левове, в долари за една година. В края на периода банката ще ви изплати сумата заедно с лихвите. Ако стойността на долара спрямо лева намалява, е възможно след една година равностойността на депозита и натрупаната лихва в лева да е същата или дори по-малка. При това положение влог в долари е безсмислен, тъй като лихвата за тази година ще бъде унищожена от ниската му стойност. Следователно, ако стойността на дадена валута спрямо друга пада, то най-удачно е тя да бъде превърната в такава, чийто курс се покачва, и едва тогава да бъде депозирана. 

Известно е, че от основно значение за доходността на депозита е лихвения процент. В момента с най-високи лихви са влоговете в лева, следвани от влоговете в евро, долари, британски паунди и швейцарски франкове. Лихвите по депозити в лева и евро са почти еднакви, тъй като курса на лева е фиксиран към еврото и там колебанията са минимални. Затова може да се счита, че най-подходящи са депозити в лева и евро. 

Независимо в каква валута е депозита, съществува риск, макар и минимален, от неплащане от страна на банката. За да се избегне това, според Закона за гарантиране на влоговете в банките, е създаден фонд, който гарантира пълното изплащане на влоговете и начислените лихви до размер 25 000 лв.